Turboliquidatie Besloten Vennootschap alleen bij ontbreken van baten


Het
ontbinden van een besloten vennootschap kan praktisch op een aantal manieren
worden vormgegeven. Allereerst zal er een besluit tot ontbinding genomen moeten
worden. Nadat het besluit tot ontbinding is genomen wordt tot vereffening
overgegaan, als blijkt dat er geen baten zijn dan houdt de besloten
vennootschap gelijk op te bestaan (turboliquidatie).

Als
er wel baten zijn, dan moet er worden vereffend. Er moet dan rekening en
verantwoording en een plan van verdeling worden gemaakt. Verder bestaat de
verplichting te adverteren dat er een rekening en verantwoording en een plan
van verdeling is opgemaakt.
Zijn
er onvoldoende baten, dan dient er aangifte tot faillietverklaring te worden
gedaan, tenzij alle schuldeisers instemmen met vereffening buiten faillissement.

In
een recent gewezen zaak was in de vorm van een turboliquidatie overgegaan tot
ontbinding van een besloten vennootschap. De directeur grootaandeelhouder was
vergeten dat de besloten vennootschap nog eigenaar was van een onroerende zaak
(Kantoor/woning).
In
het kader van de verkoop van de onroerende zaak werd aan de rechtbank het
verzoek voorgelegd om de besloten vennootschap te doen herleven met het oog op
de heropening van de vereffening. Door de turboliquidatie is de besloten
vennootschap immers ontbonden en uitgeschreven uit het handelsregister.

Nadat
de rechtbank de vereffening heeft heropend, vernietigt het hof de beschikking
van de rechtbank, nu uit gepubliceerde jaarrekeningen blijkt dat duidelijk was
ten tijde van de turboliquidatie dat de besloten vennootschap nog eigenaar was
van die onroerende zaak en dat er om die reden vereffend had moeten worden. De
besloten vennootschap is derhalve altijd blijven bestaan en voor heropening van
de vereffening is derhalve geen plaats.

Wilt
u meer weten over de turboliquidatie van een vennootschap? Bel ons voor het
maken van een afspraak.