Traject voor digitaal oprichten bv weer stap verder


(Bron
KNB) De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel voor het aanpassen van
Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt (Wna) om volledige online oprichting van
een bv mogelijk te maken. Het voorstel gaat nu voor advies naar de Raad van
State.

De wetswijziging maakt het voor iedereen mogelijk om op afstand een bv op te
richten via een elektronische notariële akte, met elektronische identificatie
en elektronische ondertekening op de hoogste betrouwbaarheidsniveaus. Cliënten
hoeven daarvoor niet naar het notariskantoor: een beeldverbinding met de
notaris volstaat. Bij vermoedens van identiteitsfraude of twijfel over de
handelingsbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid van de oprichter mag de notaris
om fysieke verschijning vragen.

Implementatie

Volgens
een Europese richtlijn moet per 1 augustus 2021 digitaal een bv kunnen worden
opgericht. Nederland maakt gebruik van een uitstelmogelijkheid en richt zich op
inwerkingtreding per 1 augustus 2022. Het door de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB) ontwikkelde digitaal passeren platform is al gereed
voor gebruik en kan vanaf de implementatiedatum ook daadwerkelijk worden
gebruikt.

Testen

In
de tussentijd lanceert de KNB begin 2022 een plek om kennis te maken met het
digitaal oprichten van de bv en te testen hoe het digitaal passeren straks
gaat. Afgelopen periode heeft de KNB gewerkt aan een speciale kennisbank en
proeftuin hiervoor

Wilt
u meer weten over digitaal oprichten van een bv? Bel ons voor het maken van een
afspraak.