Testamenten verjaren niet


Soms
worden notarissen geconfronteerd met zeldzame vragen. Bijvoorbeeld, kan een
testament verjaren? De vraag is dan gerelateerd aan het feit dat een testament
er al jaren ligt en nabestaanden zich afvragen over het wel echt of nog geldig
is.

Het
antwoord kan kort zijn. Testamenten verjaren nooit, ze worden altijd bewaard in
de archieven van de notaris. Zodra er een nieuw testament is gemaakt ter
vervanging van de voorgaand, blijft de oude versie nog steeds in het archief.
Alle
testamenten in Nederland zijn geregistreerd in het Centraal Testamenten
Register (CTR) in Den Haag. Dat gaat
terug tot 1890. Uit de CTR-gegevens blijkt of er een testament is opgemaakt,
wanneer dat is gebeurd en bij welke notaris dat is gebeurd. Het CTR bevat zelf
geen testamenten, die blijven in het archief van de notaris. Als de notaris zijn
werkzaamheden beëindigd worden alle door hem of haar en hun voorgangers
overgedragen aan hun opvolger of – bij gebrek aan een opvolger – toegewezen aan
een andere notaris.

Wat
er in het testament staat, is alleen bekend bij degene die het heeft laten
opstellen en eventueel bij een persoon die hij of zijn in vertrouwen heeft genomen.
Na het overlijden van degene die het testament heeft laten opstellen mogen
alleen wettelijke erfgenamen en personen die in het testament zijn aangewezen
als erfgenaam, het testament inzien. Wie een legaat heeft ontvangen of onterfd
is heeft alleen recht op inzage van een beperkt deel van het testament en
krijgen daarvan een uittreksel van de notaris. Dat uittreksel wordt ook aan de
Belastingdienst gestuurd.

Wilt
u meer weten over testamenten? Bel ons voor het maken van een afspraak.