Taak executeur zit er op na beneficiaire aanvaarding

In veel testamenten wordt de notaris benoemd als executeur. De laatste jaren heeft het benoemen van executeurs een vlucht genomen en worden ook familieleden of vrienden in het testament als executeur aangewezen. Treedt u op als executeur of bent u aangewezen als executeur, wees u dan bewust van de vele regels die voor uw werk gelden. Een daarvan is dat uw werkzaamheden als executeur op grond van de wet zijn beëindigd nadat een of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard.

Hoewel de hoofdregel dat de taak van de executeur er op zit zodra een erfgenaam de erfenis beneficiar aanvaardt, zijn daar ook weer uitzonderingen op. Dat gaat bijvoorbeeld op als blijkt dat er ruim voldoende bezittingen en geldmiddelen zijn om de opeisbare schulden en legaten te betalen. In dat geval moet de executeur een “ruimschoots toereikend verklaring” afleggen. Vervolgens moeten de erfgenamen worden ingelicht over de nieuwe situatie en waarom hij of zij zich moet terugtrekken.

Het is dan aan de erfgenamen of zij ook in verdere traject de executeur vragen om de werkzaamheden voort te zeten dan wel zelf of met iemand anders tot een afwikkeling te komen

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur? Bel ons voor het maken van een afspraak.