Stichting zonder bestuursleden, wat nu?


Een
stichtingsbestuur dat vooral bezig is met het realiseren van de doelstellingen
van hun organisatie, maar de statuten niet in de gaten houdt, kan zo maar
zonder bestuur komen te zitten. Dat gebeurt als bijvoorbeeld de maximale
bestuursperiode is overschreden of bestuurders nooit rechtsgeldig blijken te
zijn benoemd.

Als
er om een van die redenen of een combinatie daarvan ineens geen rechtsgeldig
bestuur meer blijkt te zijn, ontstaan de problemen als in de statuten staat dat
het bestuur nieuwe bestuurders benoemt. Dan kunnen er binnen de stichting geen
nieuwe bestuurders worden aangewezen. De rechtbank biedt dan uitkomst en benoemt
daarom op verzoek van de onterecht (nog) zittende bestuurders nieuwe
bestuursleden.

De
wet voorziet gelukkig in dergelijke situaties en bepaalt dat wanneer er geen
statutair bedoeld bestuur meer is, de rechtbank op verzoek van belanghebbenden
of het openbaar ministerie nieuwe bestuursleden mag benoemen. De rechtbank zal
in dergelijke situaties altijd kijken naar de bestaande statuten van de
stichting.

Wilt
u meer weten over statutaire mogelijkheden in een stichting? Bel ons voor het
maken van een afspraak.