Spoedige invoering CAHR verstandige keuze


(Bron:
KNB) Het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) en het UBO-register zijn
complementair. Dat concluderen professor Niek Zaman en onderzoeker Hannah
Erdman van de Universiteit Leiden. Beide registers kunnen daarom uitstekend
naast elkaar bestaan. Spoedige invoering van het CAHR zou volgens hen een
verstandige keuze zijn.

De Raad
van State heeft eerder kritiek geuit op het initiatiefwetsvoorstel tot
invoering van het CAHR. Dit register zou te veel overlap vertonen met het
UBO-register. Zaman en Erdman komen in hun onderzoeksrapport (pdf, 1,62 MB)tot
een andere conclusie. Het CAHR richt zich namelijk – anders dan het
UBO-register – op registratie van alle aandelen en aandeelhouders in bv’s en
besloten nv’s en niet alleen op de uiteindelijk belanghebbenden. Structuren die
vaak door criminelen worden gebruikt worden zo inzichtelijker.

Betrouwbaarder

Een ander belangrijk voordeel is volgens
de onderzoekers dat het CAHR betrouwbaarder is dan het UBO-register. Dat komt
doordat het CAHR wordt gevuld door notarissen op basis van notariële akten. In
het UBO-register moeten entiteiten zelf de gegevens bijhouden, waardoor de kans
op fouten groter is. Ook de privacy is bij het CAHR groter: alleen bepaalde
autoriteiten, notarissen en bepaalde Wwft-instellingen krijgen toegang tot het
register.

Poortwachtersrol

De Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB) meent met de onderzoekers dat naast het UBO-register
een CAHR moet worden ingevoerd als middel voor de aanpak van witwassen,
terrorismefinanciering en andere vormen van financieel-economische
criminaliteit. Een actueel en betrouwbaar CAHR helpt notarissen bij het
vervullen van hun poortwachtersrol. Bij cliëntenonderzoek kunnen zij informatie
inwinnen uit zowel het UBO-register als het CAHR. Ook draagt het CAHR bij aan
rechtszekerheid en een efficiënter werkproces van de notaris. De
beroepsorganisatie is dan ook blij met de steun die het onderzoeksrapport aan
het CAHR geeft. In het initiatiefwetsvoorstel CAHR wordt de KNB als houder van
het CAHR aangewezen. De KNB bereidt zich voor op deze rol en heeft dit
opgenomen in haar digitaliseringsagenda.