Schenkingen bij onderbewindstelling streng gereguleerd

Dat ouders schenkingen doen aan hun kinderen is van alle tijden. Alle vrijheid binnen de grenzen van de wet. Als er sprake is van bewindvoering is alles anders.

Bij
terminale ziekte van een onder bewind gestelde langstlevende ouder is het
duidelijk dat deze bij leven niet zoveel gebruik zal maken van zijn of haar
financiële middelen. Als schenkingen in die situatie de verzorging niet in de
weg staan, lijkt de weg voor schenkingen vrij.

Echter,
in principe kunnen schenkingen niet plaatsvinden als de schenker zijn of haar
wil niet zelf kan bepalen. Dat zou alleen kunnen als klip en klaar vaststaat
dat deze vóór onderbewindstelling al schenkingen deed. Afwijken van deze
basisregels is alleen mogelijk als de rechter daar toestemming voor geeft. Dat
kan de rechter doen op basis van een bijzondere omstandigheid, bijvoorbeeld
omdat er met de verkoop van het huis van de ouder flink extra geld is
vrijgekomen. Met een dergelijke afwijking wordt ook geen schenkingstraditie
gecreëerd.

Als
er wel een schenkingstraditie kan worden aangetoond, is de kans op toestemming
groter. Als iemand vóór onderbewindstelling al vrijwel jaarlijks bedragen aan
zijn of haar kinderen heeft geschonken, kan de bewindvoerder direct na
aantreden aan de rechter machtiging vragen om nieuwe schenkingen te doen.
Voorwaarde voor toekenning van een machtiging is dat het beschikbare vermogen
voldoende is om in de toekomstige verzorging van de onderbewindgestelde te
voorzien.

Dan
is er ook nog de papieren schenking Daarmee kan de bewindvoerder de CAK-bijdrage
(voor de AWBZ) van de onderbewindgestelde verlagen, terwijl de kinderen dan
jaarlijks (op papier) een schenking ontvangen uit het vermogen van hun ouder, dus een vorderingsrecht. Ook hier
heeft een dergelijk verzoek geen kans al er geen sprake is van een
schenkingstraditie.

Wilt
u meer weten over het doen van schenkingen bij bewindvoering? Bel ons voor het
maken van een afspraak.