Samenlevingscontracten en verklaringen van erfrecht zorgen voor drukte in notariaat


(Bron
KNB) Notarissen blijven druk met de overdracht van onroerend goed en het
passeren van hypotheekakten. In januari passeerden ze bijna 32.500 transportakten;
ruim 2.500 meer dan in januari 2020. Dat
is een stijging van 8,5 procent. Het aantal hypotheken lag met in totaal bijna
38.300 zelfs ruim 21 procent hoger dan in januari vorig jaar.

De
familiepraktijk valt tegen in vergelijking met begin 2020. Het aantal
testamenten lag bijna 6 procent lager en het aantal levenstestamenten zelfs
ruim 12 procent lager dan in januari 2020. Samenlevers gingen echter massaal
naar de notaris; het aantal samenlevingscontracten nam met bijna 44 procent toe
tot 4.839 akten. Het coronavirus blijft zorgen voor meer verklaringen van
erfrecht. Afgelopen maand gaven notarissen er 6.183 af, 395 meer dan vorig jaar
januari.

Minder
stichtingen opgericht

In
de ondernemingspraktijk noteerde de oprichting van een bv een kleine stijging,
1,1 procent. Het aantal opgerichte stichtingen daarentegen viel met een daling
van iets meer dan 22 procent tegen in vergelijking met dezelfde maand vorig
jaar.

Aantal
nieuwe zaken stabiliseert

De
komende maanden lijken notarissen het iets rustiger te krijgen. Gevraagd naar
het aantal nieuwe zaken gaven ruim 200 notarissen in het maandelijkse onderzoek
van de KNB aan dat dit aantal op alle terreinen stabiliseert of zelfs afneemt.
Opvallend is vooral het grote aantal notarissen dat aangeeft dat het aantal
akten in de vastgoedpraktijk afneemt. 40 procent van de respondenten geeft aan
dat het aantal nieuwe zaken afgelopen maand is afgenomen, bij 44 procent is dat
aantal gelijk gebleven en bij 16 procent is het aantal nieuwe zaken gestegen.
Voor de familiepraktijk meldt 14 procent een toename, 30 procent een afname en
bij 56 procent blijft het aantal nieuwe zaken hetzelfde als vorige maand. In de
ondernemingspraktijk is het aantal nieuwe zaken bij 60 procent van de
respondenten ongewijzigd gebleven, 25 procent ziet een afname en 15 procent een
toename.