Publicatie ANBI-gegevens voortaan via standaardformulier


Algemeen
nut beogende instellingen (ANBI’s, zoals veel stichtingen en goede doelen) zijn
verplicht om vanaf dit jaar de publicatie van hun gegevens via een
standaardformulier te verzorgen. Alleen kleine ANBI’s zijn uitgezonderd van de
verplichting maar mogen het formulier wel gebruiken. Kleinere ANBI’s mogen het
standaardformulier ook gebruiken, maar daar geldt geen verplichting voor.
U
kunt de standaardformulieren downloaden vanaf de website van de Belastingdienst
en vanaf websites van brancheorganisaties. Het erkenningspaspoort van het
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geldt ook als standaardformulier.

Naast
het verplichte gebruik van het standaardformulier zijn voor grotere ANBI’s de liquidatiebepaling
versoepeld en de integriteitseis aangescherpt. Overheidsinstanties hebben
voortaan automatisch een ANBI-status.

Wilt
u meer weten over de verplichtingen die bij een ANBI-status horen? Bel ons voor
het maken van een afspraak.