Periodiek verrekenbeding zonder jaarlijkse aandacht heeft geen betekenis

Een periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden bevat afspraken tussen partners om het overgespaarde inkomen periodiek met elkaar de verrekenen, vrijwel altijd jaarlijks.

Wordt er niet jaarlijks verrekend, dan zijn bij een
echtscheiding of overlijden de rapen gaar. De financiële nadelige gevolgen zijn
dan niet te overzien.
Rechters
hebben zich al talloze keren uitgesproken in zaken waarin niet jaarlijks was
verrekend. De lijn in die uitspraken is dat het vermogen moet worden verdeeld op
een manier alsof partners in gemeenschap van goederen waren getrouwd.
Desondanks blijkt in de praktijk dat de jaarlijkse verrekening in veel
huwelijken nooit wordt uitgevoerd.

Uit
de rechtspraak blijkt dat het jaarlijks goed verrekenen van overgespaard
inkomen heel nauw luistert. Als u daar tegenop ziet of het niet kunt nakomen, neem
dan contact met ons op om beter uitvoerbare alternatieven te bespreken en vast
te leggen.