Onverwachte overdrachtsbelasting verrast steeds meer mensen

Iedereen weet wel wat een huis is. Echter, voor de overdrachtsbelasting is dat een rekbaar begrip. Dan blijkt een huis soms toch iets meer te zijn dan u dacht. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij de koop van een woonboerderij met vrijstaande schuur, paardenbak, tuin en erf. De fiscus kan u dan zo maar verrassen met een hogere overdrachtsbelasting dan u dacht.

Het tarief overdrachtsbelasting bedraagt 2% voor een woning. Is het geen woning, dan rekent de fiscus 6%. Zo kan in het voorbeeld van de woonboerderij met vrijstaande schuur, paardenbak, tuin en erf voor een deel 2% en voor een ander deel 6% overdrachtsbelasting gelden.
Een onroerende zaak heeft een woonfunctie als het pand ‘naar zijn aard bestemd is voor bewoning’. Bij de beoordeling daarvan wordt gekeken of er bouwkundig van een woning kan worden gesproken. Een huis blijft een huis, ook als er niet meer in wordt gewoond. Een watertoren blijft een watertoren. Ook als er nu wel in wordt gewoond. Er zijn – zoals zo vaak – ook hier uitzonderlingen. Als een pand later ingrijpend verbouwd wordt en daardoor de aard en het aanzien van het pand veranderen, kan er anders tegen de functie van het pand worden aangekeken.
Bij een pand met verschillende functies – bijvoorbeeld woon- en winkelpand of boerderij met woongedeelte en stallen – moet de koopsom worden gesplitst. Dat levert ook weer verschillende tarieven voor de overdrachtsbelasting op. Is een pand niet (meer) geschikt om in te wonen – casco, sloopwoning of fundamenten – dan geldt het voor de overdrachtsbelasting als woning, als het er nog (nog) staat. Is de woning afgebroken en koop je een onbebouwd terrein? Dan koop je geen woning en zal het 2% tarief niet gelden.
Bij de schuur, paardenbak, tuin en erf in het hiervoor genoemde voorbeeld geldt dat, wanneer dat niet als woning gekwalificeerd kan worden, de koper daarover 6% overdrachtsbelasting moet betalen. Zodra de koopovereenkomst is getekend en u hiermee geen rekening heeft gehouden, moet u dieper in de buidel tasten dan u had verwacht.
Wilt u voorkomen dat u voor onaangename verrassingen met de overdrachtsbelasting komt te staan? Bel ons voor het maken vaan een afspraak.