Nieuwe ondernemingsvorm: de maatschappelijke bv

(Bron: KNB) Een nieuwe wet moet zorgen voor een aparte juridische vorm voor ondernemers die zich inzetten voor sociale doelen. Dat wil het kabinet.

Als ondernemingen aan bepaalde eisen voldoen, kunnen ze zich in het Handelsregister inschrijven als maatschappelijke bv (bvm).Welke ondernemingen komen in aanmerking voor deze nieuwe juridische status? Dat
zijn volgens het kabinet maatschappelijke ondernemingen die zich bezighouden
met bijvoorbeeld klimaat, zorg, onderwijs en arbeidsparticipatie.
‘Maatschappelijk ondernemerschap is belangrijk en daarom is betere erkenning en
herkenning voor dit type ondernemerschap noodzakelijk’, aldus staatssecretaris
Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Consultatie

Naast
het invoeren van een aparte juridische vorm wordt de dienstverlening door de
overheid aan maatschappelijke ondernemers verbeterd. Ook vindt het kabinet het
belangrijk dat de overheid zelf maatschappelijke ondernemingen betrekt in haar
inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het kabinet streeft ernaar om eind dit jaar een
voorontwerp van de wettelijke regeling via het internet in consultatie te
brengen.