Minister wil legitieme portie niet afschaffen

(Bron: KNB) Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaalde brief van de KNB heeft de legitieme portie geen maatschappelijk draagvlak meer.

Bergkamp
benadrukte in haar vragen (pdf, 178 kB) dat ieder individu zelf moet kunnen
bepalen naar wie zijn of haar erfenis gaat. Bovendien verwees zij naar een
brief van de Koninklijke Notariële Beroepsopleiding (KNB) uit 2016. Die ging
over een publiekspeiling, waaruit bleek dat 40 procent van de ondervraagden
voor de afschaffing van de legitieme portie was. De overgrote meerderheid van
de wetenschap deelt volgens de brief deze mening.

Rechtsovertuiging

De
minister ziet geen noodzaak het huidige erfrecht, ingevoerd in 2003, te
veranderen. Daarin is geregeld dat kinderen die in een testament worden
onterfd, recht houden op de legitieme portie. Dit is een geldbedrag dat gelijk
staat aan de helft van de waarde van het erfdeel dat het kind volgens de wet
zou erven. ‘Deze beperking op de testeervrijheid is gebaseerd op de
rechtsovertuiging dat aan kinderen en hun afstammelingen een deel van de
nalatenschap van hun ouders toekomt’, aldus de minister. Ook biedt de legitieme
portie volgens hem bescherming aan kinderen uit een eerder huwelijk die
mogelijk worden benadeeld ten opzichte van kinderen uit een nieuwe relatie.

Onderzoek

Volgens
Dekker blijkt uit het onderzoek van de KNB ook geen dringende en breed gedragen
noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Ook heeft hij uit de praktijk
geen signalen gekregen die in een andere richting wijzen. Een nieuw onderzoek
is volgens hem niet nodig, omdat het Centrum voor Notarieel Recht van de
Radboud Universiteit in samenwerking met Netwerk Notarissen recent een
draagvlakonderzoek heeft gehouden over de legitieme portie. Dit rapport wordt
deze maand verwacht.