Minister Ollongren gaat koopproces transparanter maken


(Bron
KNB) Een transparanter koopproces met gelijke kansen voor kopers. Dit wil
minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit
schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. De Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB) is – naast meerdere andere organisaties – met het
ministerie in gesprek over dit onderwerp en levert daar waar mogelijk een
bijdrage. De minister wil onder andere gaan werken met een biedlogboek waardoor
verkopers en kandidaat-kopers het biedproces kunnen controleren.

Ollongren
laat de Kamer weten dat ongeveer 80 makelaars al meedoen met een pilot van een
digitaal biedlogboek. Dit moedigt zij aan en ze wil dat alle makelaars op
termijn gaan werken met een digitaal biedlogboek.

Voorbehoud
financiering en bouwkundige keuring

Verder
wil ze dat de kans op het vinden van een passende koopwoning niet afhankelijk
mag zijn van hoeveel risico je bereid bent te nemen. Ze verkent of de
voorbehouden van financiering en bouwkundige keuring een verplicht onderdeel
kunnen gaan vormen bij de totstandkoming van een koopovereenkomst voor een
woning door een consumentkoper. In dat geval worden de voorbehouden van
financiering en bouwkundige keuring standaard onderdeel van de
koopovereenkomst.

Toegang
aanbod

De
kans op het vinden van een koopwoning mag ook niet langer afhankelijk zijn van
het moment van toegang tot het woningaanbod. ‘Op dit moment is er in sommige
gevallen zoveel interesse in een woning dat degene die het eerste toegang heeft
tot het nieuwe woningaanbod ook de meeste kans heeft om een woning te
bezichtigen en een bod uit te brengen. Dat vind ik onwenselijk’, aldus de
minister in haar brief. Ollongren streeft ernaar de Tweede Kamer voorjaar 2022
nader te kunnen informeren.