Meerdere schenkingen tegelijkertijd levert mogelijk voordelen op

Een redelijk deel van ouders doen jaarlijks schenkingen aan hun kinderen. Meestal gaat dit heel eenvoudig door jaarlijks een contant bedrag te schenken. Wie ook wil profiteren van belastingvoordeel laat bij de notaris periodieke schenkingen – voor minimaal vijf jaar – in een schenkingsakte vastleggen. Soms denken mensen voordeliger uit te zijn door meerdere schenkingsovereenkomsten op hetzelfde tijdstip te passeren.

Het
tegelijkertijd passeren van vijf schenkingsakten voor schenkingen gedurende de
komende vijf jaar ziet de Belastingdienst eigenlijk als één schenking, omdat de
schenkingen met elkaar samenhangen. De Belastingdienst zou u het liefst één
aanslag schenkbelasting opleggen over de totale waarde van de vijf schenkingen.
Een dergelijke zaak werd voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West Brabant. De
schenker verwachtte dat elk van de vijf schenkingen pas belast zou worden over
het jaar dat de schenkingen worden uitgekeerd. Daarmee zou de schenker immers
profiteren van de jaarlijkse vrijstelling van ruim € 5.000. De rechter ging met
de opvatting van de schenker mee en oordeelde dat er geen sprake was van één
schenking maar van vijf losse schenkingen.

Voor
ouders die hun kinderen geld uitlenen voor het kopen van een huis is dit
interessant. Dat geldt vooral voor ouders die met hun kinderen overeenkomen om
jaarlijks de daaraan gekoppelde rente of een gedeelte daarvan terug te
schenken. Professionele geldverstrekkers vragen om een dergelijke overeenkomst
bij het verstrekken van een hypothecaire lening.

Bij
meerdere schenkingen tegelijkertijd, bedoeld voor uitkering in
achtereenvolgende jaren wordt met deze uitspraak in het achterhoofd de totale
waarde niet ineens belast voor de schenkbelasting. Ook kunt u op deze manier
praktische en eenvoudig manier gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling
voor de schenkbelasting. Eén waarschuwing is op zijn plaats: het moet nog
blijken of de uitspraak van de rechter uiteindelijk stand zal houden.

Wilt
u meer weten over schenkingen en schenkingsvrijstellingen? Bel ons voor het
maken van een afspraak.