Levens)testamenten en huwelijkse voorwaarden belangrijk voor continuïteit onderneming


Als ondernemer bent u dag en nacht bezig
met uw bedrijf, bezig met uw product of dienst. Ondernemen is ook vooruitzien,
en dat niet alleen over uw product of dienst, maar ook over de continuïteit van
uw bedrijf. Dat is niet alleen van belang in verband met mogelijk overlijden,
maar ook met het niet meer kunnen functioneren vanwege een ongeval of ziekte. In
een testament in combinatie met een levenstestament kunt u ook op deze vlakken
vooruitziend ondernemer zijn. Tijdig zaken vastleggen over vermogensoverdracht
is het devies.

Meestal wordt er pas nagedacht over nalatenschap
als een ondernemer zijn of haar bedrijf gaat verkopen of overdragen. Dan moeten
in korte tijd mogelijke keuzes voor testamenten, huwelijkse voorwaarden,
schenkingen en nalatenschap tegen elkaar worden afgewogen. Zorgvuldigheid is
onder tijdsdruk ver te zoeken en daarmee is de financiële toekomst zowel privé
als zakelijk niet optimaal geregeld.

In de praktijk blijkt dat ondernemers
rond hun zestigste een goedlopend bedrijf en een goed vermogen hebben
opgebouwd. Terwijl testamenten en huwelijkse voorwaarden soms wel twintig tot
veertig jaar oud zijn en op een heel andere situatie toegesneden. Bovendien
zijn de fiscale regels nogal eens veranderd. Daar bovenop komt nog de vaak
veranderde gezinssamenstelling. Het zijn stuk voor stuk argumenten om jaren
daarvoor al na te denken over hoe het verder moet met de onderneming (verkoop/overdracht)
en met de privé situatie: verdeling van vermogen, actualisering van
testamenten, het opstellen van levenstestamenten, regelingen voor kinderen en
kleinkinderen. Daarbij komt ook de vraag op uw bord of u wilt schenken (bij
leven) of nalaten (verdeling pas na overlijden). Schenken bijvoorbeeld kan
gunstiger voor u en voor de begunstigden uitpakken in verband met de jaarlijkse
schenkingsvrijstelling en lage belastingtarieven. Dat scheelt uw erfgenamen een
flink deel op de erfbelasting.

Bedrijfsoverdracht

Veel bedrijven zijn familiebedrijf.
Bedrijfsoverdracht binnen de familie maakt het voorgaande extra complex. Nog
een reden om vroeg te beginnen met nadenken en keuzes maken. Het gaat daarbij
ook om het betrekken van de kinderen die niet de bedrijfsopvolger zijn.
Wat moet er gebeuren als u langdurig
ziek wordt of zelfs wilsonbekwaam? Ook dat vraagt tijdige regeling en
vastlegging van uw wensen en afspraken met betrokkenen.

Ons advies: Overweeg elke vijf jaar of
de vastgelegde wensen en afspraken nog passen bij uw mogelijk veranderde
situatie en toekomstplannen. Wilt u als ondernemer meer weten over bedrijfsoverdracht
en nalatenschapsregelingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.