KNB voedt verkiezingsprogramma’s Tweede Kamerverkiezingen

(Bron: KNB) Breng het huwelijksgoederenregister onder bij het notariaat, onderzoek de mogelijkheid van een erfrechtovereenkomst naar Belgisch model en stel een nationaal coördinator aanpak criminaliteit in.

Deze en andere suggesties doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aan verschillende politieke partijen voor hun verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De suggesties hebben betrekking op voorstellen op het gebied van
familierecht, de woningmarkt, fiscaliteit en ondernemingsrecht. Ze moeten de
bestaande wet- en regelgeving beter laten aansluiten bij de notariële praktijk.
En daar profiteert ook de consument van.

Partijprogramma

De KNB heeft de suggesties aangeboden aan de schrijvers van de
partijprogramma’s. Daarbij is gekeken welke suggestie het beste aansluit op het
gedachtegoed van die politieke partij. Het is aan de programmacommissies om te
besluiten of een voorstel in het verkiezingsprogramma terechtkomt.

Huwelijksgoederenregister

Een van de voorstellen is het huwelijksgoederenregister bij het notariaat
onderbrengen. Dat zorgt voor een flinke kostenreductie voor de consument. De
KNB is hierover al geruime tijd over in gesprek met de rechtspraak, waar het
huwelijksgoederenregister nu is ondergebracht.

Belastingvrije schenking studenten

De KNB ziet daarnaast graag een verruiming van de mogelijkheden voor een
belastingvrije schenking aan een student, zodat er geen studieschuld ontstaat.
Die geeft problemen bij het aangaan van een hypotheek en zorgt daarmee voor
problemen op de woningmarkt voor starters. Ook vraagt de beroepsorganisatie aandacht
voor de positie van bedreigde notarissen. Zij moeten anoniem ongebruikelijke
transacties kunnen melden.