Hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook voor ex-vennoten


Hoe
belangrijk het is om als ondernemer je administratie goed op orde te hebben,
bleek weer uit een recente rechterlijke uitspraak. Daaruit blijkt – zoals ook
al in eerdere uitspraken tot uiting gekomen – dat het stoppen als medevennoot
in een vennootschap onder firma niet genoeg is om de hoofdelijke
aansprakelijkheid uit hoofde van een krediet te ontlopen.

Enkel
de mededeling van een ex-vennoot aan de bank dat hij of zij niet meer bij de vennootschap
onder firma betrokken is en wil zijn heft niet de aansprakelijkheid op. De bank
kan dan in een later stadium nog steeds de hoofdsom met rente vorderen. Dat
leidt niet tot een schending van de zorgplicht van de bank, ook niet als het
krediet (met bijbehorende aansprakelijkheid) is gecontinueerd. Een krediet is
ook niet een complex of ondoorzichtig product. Dat een ex-vennoot met de kennis
van nu het krediet eerder zou hebben beëindigd maakt niet dat de bank
onzorgvuldig is geweest.

Argumenten
als het niet getekend hebben van algemene voorwaarden van de bank, de
overeenkomst niet van paraaf voorzien hebben of verklaringen dat de akte
vervalst zou zijn, helpen de ex-vennoot niet. De rechtbank maakt korte metten
met zulke argumenten. Algemene voorwaarden hoef je niet te tekenen, paraferen
van een overeenkomst is niet nodig en voor een vervalsing zal je argumenten
moeten aanvoeren. Een onderhandse akte (zoals een kredietovereenkomst) levert
dwingend bewijs op.

Bezwaar
tegen de uitvoerbaarheid bij voorraad houdt ook geen stand. Een vonnis als dit
is met waarborgen omkleed, zoals het toepassen van de beslagvrije voet, zodat
er geen sprake is van buitenproportionele gevolgen voor de ex-vennoot en zijn
gezin. Voor de ex-vennoot een hele zure
beslissing.

Wilt
u meer weten over doorlopende aansprakelijkheid als u als vennoot terugtreedt
of wilt terugtreden? Bel ons voor het maken van een afspraak.