Herroepen testament meestal niet in te zien voor erfgenamen


Erfenissen
maak wat los! Wantrouwen bij een, meer of alle erfgenamen, onderlinge ruzies. En
als iets niet naar de zin van de erfgenamen is, komt al gauw het geuite
vermoeden dat moeder, tante – of wie dan ook de erflater was – toch niet meer
wilsbekwaam was bij de totstandkoming van het laatste testament. Soms gaan
erfgenamen zo ver dat in dat geval zij het voorlaatste testament van de
erflater willen inzien om te kijken of daarin de verdeling mogelijk anders was.

Elke
notaris zal een dergelijk verzoek weigeren. Dat zo’n weigering terecht is, is
onlangs weer eens vastgesteld door het gerechtshof. Immers, het zou nog maar de
vraag zijn of de verzoeker(s) rechten kunnen ontlenen aan een herroepen
testament als het niet zou zijn herroepen. Sterker nog, als zij al rechten aan
het herroepen testament hadden kunnen ontlenen voordat het herroepen was, zij
dat recht niet meer hebben omdát het betreffende testament is herroepen.

Een
erflater laat met het herroepen van een testament weten dat hij of zij niet
langer de wil heeft die in het te herroepen testament is neergelegd. Dan past
het ook niet dat vermeende rechthebbenden in een voorafgaand testament daarin
inzage krijgen. Een laatste wil (testament) mag geen instrument zijn om zich
daartegen te keren. Vertrouwelijkheid van (herroepen) testamenten is een
zwaarwegend belang. Of de belangen van erfgenamen zwaarder wegen, moet blijken
uit de omstandigheden, zoals het doel waar voor zij een herroepen testament
willen inzien en de status van de erfgenamen (al dan niet wettelijk).

Wilt
u meer weten over het opmaken of herroepen van een testament? Bel ons voor het
maken van een afspraak.