Haken en ogen aan inroepen financieringsvoorbehoud

Gebruikelijk wordt in een koopovereenkomst voor een huis een financieringsvoorbehoud gemaakt. Gebruik maken van het voorbehoud is een stuk lastiger. Zorg voor goede documentatie.

Als
u de financiering van een aangekocht huis niet tijdig rond krijgt, kunt u een
beroep doen op het financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst. Meestal
bevat een koopovereenkomst een dergelijk voorbehoud. Als dat beroep niet goed
kunt documenteren, loopt u alsnog het risico de boete voor niet nakoming van de
koopovereenkomst te moeten ophoesten.

Om
een financieringsvoorbehoud met succes te kunnen inroepen, moet u aan allerlei
voorwaarden hebben voldaan:

 1. Op
  de datum waarop het financieringsvoorbehoud afloopt heeft u geen bindend aanbod
  tot hypothecaire lening ontvangen.
 2. De
  verkoper of diens makelaar moet uw ontbindingsmededeling uiterlijk de
  eerstvolgende werkdag hebben ontvangen.
 3. De
  ontbindingsmededeling moet worden onderbouwd met het aanvraagformulier van de
  hypothecaire geldlening én met de afwijzing voor deze aanvraag. Hieruit moet
  ook het aangevraagde hypotheekbedrag en de reden tot afwijzing blijken.

Wordt
de ontbindingsmededeling niet of niet voldoende (conform de afspraken daarover
in de koopovereenkomst) onderbouwd, dan is het financieringsvoorbehoud niet
rechtsgeldig ingeroepen. Dat is ook het geval als u alle moeite heeft gedaan om
de financiering rond te krijgen.
In
dergelijke gevallen moet de verkoper u als koper in gebreke stellen en er ook
voor zorgen dat u die ingebrekestelling ontvangt. Is aan al die voorwaarden
voldaan, dan bent u de boete op grond van de koopovereenkomst verschuldigd.

Wilt
u meer weten over het financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst en de
haken en ogen daaraan? Bel ons voor het maken van een afspraak.