Financiën verduidelijkt nieuwe regels overdrachtsbelasting

Het kabinet wil de overdrachtsbelasting op 1 januari 2021 wijzigen. Er komt onderscheid tussen (jonge) starters (0%), doorstromers (2%) en overige verkrijgers (8%). Omdat hierover vanuit uiteenlopende velden vragen kwamen, heeft het ministerie van Financiën hierover meer duidelijkheid verschaft.

De verklaringen voor de
startersvrijstelling en het verlaagde tarief worden beschikbaar gesteld op de
website van de Belastingdienst en kunnen daarvan gedownload worden. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is
in gesprek met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst over de
uitvoering van het wetsvoorstel. Hierbij gaat het met name over de inrichting
van het aangifteproces voor de overdrachtsbelasting. Hiervoor moeten
aangiftesystemen bij het notariaat en de Belastingdienst worden aangepast. De
KNB hamert hierbij op een efficiënt aangifteproces met zo min mogelijk
uitvoeringslasten.

De
notaris moet voorafgaand aan de overdracht van een woning vragen of de koper
deze al dan niet als hoofdverblijf gaat gebruiken en of de koper voldoet aan de
voorwaarden van de startersvrijstelling. Daarvoor heeft de notaris een verklaring
van de koper nodig. Die verklaring kan worden gedownload van de website van de
Belastingdienst.
Het
toetsingsmoment van de leeftijdseis voor de startersvrijstelling is de datum
waarop de leveringsakte wordt gepasseerd. Als er sprake is van een opschortende
voorwaarde wordt er getoetst per datum dat de voorwaarde wordt vervuld.

De
notaris mag vertrouwen op de verklaringen van de koper dat deze niet eerder
gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling en is daarvoor niet aansprakelijk.
Dat geldt ook voor de verklaring van de koper dat de woning als hoofdverblijf
wordt gebruikt.

Wilt
u meer weten over toepassing van de verschillende tarieven voor
overdrachtsbelasting? Bel ons voor het maken van een afspraak.