Erfgenamen krijgen geen inzage in herroepen testament

Soms verwachten mensen – of menen ze te weten – dat zij in het testament van ouders, broer, zus, oom of tante als erfgenaam zijn vermeld. Zij komen maar al te vaak van een koude kermis thuis.

De
verwachting is niet altijd onterecht, zeker niet als de betreffende persoon ooit
heeft laten weten dat zij (een deel van) de erfenis zullen krijgen. Met herroeping
van een testament bij de notaris is dat weer zonder problemen teniet te doen.

Voor
wie de verwachting niet uitkomt, is dat nogal eens reden om het laatste
testament nietig te laten verklaren en inzage te eisen in het herroepen
testament. Elke notaris zal een dergelijk verzoek weigeren en vindt de rechter
achter zich.

De
vrijheid om een testament te maken is in ons land een groot goed. Alles wat een
notaris daarover te horen krijgt, valt onder diens geheimhoudingsplicht, zodat
degene die een testament opmaakt er ook van mag uitgaan dat zijn of haar
afwegingen niet aan derden worden doorgegeven.

De
notaris mag alleen een uittreksel van het laatst gemaakte testament geven aan
mensen die voor dat specifieke deel rechten ontlenen aan dat testament.

Wilt
u meer weten over het opmaken of herroepen van een testament? Bel ons voor het
maken van een afspraak.