De gevolgen van een (niet) zakelijke lening


Een
lening die verstrekt is onder onduidelijke voorwaarden of voorwaarden die in
het rechtsverkeer ongebruikelijk zijn kan gevolgen hebben voor zowel de
verstrekker (schuldeiser) van die lening als voor de ontvanger (schuldenaar).
Normaliter
zal een zakelijk verstrekte lening betekenen dat als de lening niet kan worden
terugbetaald de niet terugbetaling een verliespost met zich brengt die ten
laste van de winst van de schuldeiser mag worden gebracht. De te betalen rente
daarentegen zal voor de schuldeiser een winstpost met zich brengen.

Als
een geldlening is verstrekt onder voorwaarden die een onafhankelijke
schuldeiser nooit met een onafhankelijke schuldenaar zou zijn
overeengekomen is sprake van een onzakelijke
lening. De bij een onzakelijke lening te behandelen vraagstukken betreffen de
gegeven zekerheden voor terugbetaling van de lening, de hoogte van de rente en
de wijze waarop die wordt vastgesteld, de condities waaronder moet worden
terugbetaald, de termijnen en overige condities.

Als
een lening als onzakelijk wordt aangemerkt kan de belastingdienst besluiten de
lening op andere wijze te etiketteren. De lening wordt dan fiscaal op andere
wijze behandeld dan een wel zakelijke lening.
Of
een lening fiscaal zakelijk dient te worden aangemerkt moet niet alleen maar
worden getoetst op het moment dat de lening wordt aangegaan, maar ook op een
later moment onzakelijk kan worden. Het is ook mogelijk dat onder bijzondere
omstandigheden een onzakelijke lening toch als zakelijk kan worden aangemerkt. Let
dus op bij het aangaan van een lening en laat de voorwaarden ook (fiscaal)
toetsen.

Wilt
u meer weten over de gevolgen van een (niet)zakelijke lening? Bel ons voor het
afspraken.