Cruciale informatie in leveringsakte woning voorkomt verrassingen


Ontbrekende
cruciale informatie over een woning in de leveringsakte kan uiteindelijk tot
onverwachte kosten leiden bij de koper. Dat
bleek onlangs maar eens te meer uit een uitspraak van de rechtbank
Noord-Holland, waarin de een cruciaal funderingsrapport geheel ontbrak en van
het bestaan daarvan ook geen melding in de leveringsakte was opgenomen. Wie is
daar voor verantwoordelijk en wie gaat de kosten uiteindelijk dragen?

In
de zaak die voor de rechter werd gebracht was sprake van een twintig jaar oud
rapport over de slechte staat van de fundering. De koper sprak de verkoper aan
op het feit dat deze hem had meegedeeld dat er geen gebreken zijn (geweest) aan
de fundering. De koper ving echter bot bij de rechter.
Uit
de stukken bleek dat de oorspronkelijke verkoper twintig jaar geleden beschikte
over een rapport beschikte waarin de slechte staat van de fundering stond
vermeld. Deze door de gemeente afgegeven verklaring was beschikbaar en
toegevoegd aan de koopovereenkomst. Potentiële kopers werd geadviseerd om bij
de gemeente na te vragen welke gevolgen dit zou hebben op de bouwkwaliteit en
de toekomstverwachting daarvan, onder verwijzing naar een rapport over het
probleem. Dat rapport was echter niet bij de koopovereenkomst gevoegd. Daaruit
concludeerde de rechter dat het niet aannemelijk is dat de verkoper bekend was
met het probleem toen hij de woning destijds kocht.

De
rechter heeft in de uitspraak nog eens gewezen op het belang dat alle relevante
documenten en informatie bij de contractstukken (koopovereenkomst) worden
gevoegd. Het zou nog betere zijn, aldus de rechter, als deze informatie ook in
de leveringsakte wordt genoemd en de onderliggende stukken daaraan als bijlage worden
gehecht. Daarmee ontstaat ook duidelijkheid bij een opvolgende verkoop.

Wilt
u meer weten over cruciale informatie over mogelijke gebreken, die in de koop-
en leveringsakte zouden moeten worden opgenomen? Bel ons voor het maken van een
afspraak.