Consultatie digitale oprichting bv gestart


(Bron
KNB) Het digitaal oprichten van een bv gebeurt met een digitale notariële akte.
Dit staat in het conceptwetsvoorstel digitale oprichting bv dat dinsdag voor
consultatie is gepubliceerd. De oprichters hoeven hiervoor niet fysiek bij de
notaris te komen, maar kunnen dit door middel van een digitale
audio-videoverbinding doen. Identificatie vindt plaats met een digitaal
identificatiemiddel. Er wordt ondertekend met een digitale handtekening.

De
digitale notariële akte wordt geregeld in de Wet op het notarisambt. Deze kan
in eerste instantie alleen worden gebruikt voor digitale oprichting van bv’s en
kan ook op basis van een digitale volmacht worden gepasseerd. Voor de
oprichting kan gebruik worden gemaakt van een modelakte van oprichting. Deze
wordt door het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
aangewezen. De digitale notariële akte is met dezelfde waarborgen omkleed als
de papieren notariële akte.

Digitaal
passeren

Volgens
het conceptwetsvoorstel moet de notaris zijn aangesloten op een speciaal – door
de KNB beheerd – systeem voor gegevensverwerking. Via dit systeem of centraal
passeerplatform verschijnt de cliënt online voor de notaris door middel van een
digitale audio-videoverbinding. Ook vindt via dit systeem digitale
identificatie plaats en wordt digitaal ondertekend. Nadat een digitale akte is
gepasseerd, moet deze bij de KNB digitaal worden bewaard als onderdeel van het
protocol van de notaris.

Digitale
identificatie en ondertekening

Om
ervoor te zorgen dat het digitaal identificeren van de bv-oprichters
betrouwbaar is, moet dit gebeuren met een digitaal identificatiemiddel met
betrouwbaarheidsniveau hoog, zoals bedoeld in de eIDAS-verordening. Ook
betrouwbare digitale ondertekening is van belang. In het conceptwetsvoorstel
staat dat ondertekening moet gebeuren met een digitale handtekening. Bij
verordening worden nadere regels gesteld ten aanzien van deze digitale
handtekening. De KNB wil een gekwalificeerde digitale handtekening als bedoeld
in de eIDAS-verordening voorschrijven.

Uitstel

Vanaf
1 augustus 2021 moet het volgens een Europese richtlijn mogelijk zijn volledig
online een bv op te richten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft
onlangs uitstel gevraagd en gekregen voor de invoering hiervan. Wanneer het
digitaal oprichten van een bv nu ingaat is nog niet duidelijk, maar de KNB gaat
door met ontwikkelen en zorgt dat het centraal passeerplatform op 1 augustus
2021 klaar is. Op die manier kan op elk moment worden gestart. U kunt uw reactie
op het voorontwerp inleveren tot uiterlijk 12 juli 2021.