Belastingvrije ton blijft in stand na verkoop huis


Het
belastingvrij schenken van schenken van maximaal € 105.302 (grens 2021) aan
bijvoorbeeld kinderen blijft populair. Moet er alsnog schenkbelasting over
worden betaald als het kind de woning na korte tijd (door)verkoopt?
Bijvoorbeeld in verband met een noodzakelijke verhuizing. De angst dat de fiscus
de vrijstelling terugdraait, zit er goed in.

De
voorwaarde voor deze belastingvrije schenking is dat het geld wordt gebruikt om
een huis te kopen, te verbouwen of onderhouden, of een hypothecaire lening mee
af te lossen. Ook een restschuld van een verkocht eigen huis mag er mee worden
afgelost. Datzelfde geldt voor het afkopen van recht van erfpacht of opstal.
Het
gaat er om dat het huis het hoofdverblijf en eigen woning is of was van het
begunstigde kind. Er is geen sprake van een termijn voor de geldigheid van de
schenking. Zolang de schenking is gebruikt voor een eigen woning, voldoet de
schenking aan de eisen.

Wilt
u meer weten over de eenmalige extra schenking voor de eigen woning van
bijvoorbeeld uw kinderen? Bel ons voor het maken van een afspraak.