Aandacht voor rol executeur bij erfenis

In vergelijking met vroeger wordt er tegenwoordig vaker een executeur benoemd in een testament. De executeur is belast met het afwikkelen van de erfenis. De keuzes die daarin gemaakt worden zijn niet altijd even doordacht.

In
veel testamenten wordt er voor gekozen om een van de kinderen als executeur te
benoemen. Dat loopt niet altijd even goed af, met ruzies en gerechtelijke
procedures als resultaat. Dat waren nu juist de dingen die degene die het
testament heeft opgemaakt wilde voorkomen.

Een
familielid als executeur heeft meestal geen kennis van, laat staan ervaring met
het afwikkelingen van erfenissen. De ervaring in dergelijke gevallen varieert
van slechte communicatie en niets uitvoeren, via tegengestelde belangen van de
erfgenamen tot irritatie en wantrouwen bij de overige erfgenamen.
Uit
onderzoek blijkt dat het in situaties met een direct familielid als executeur
in 60% van de gevallen mis gaat. Wordt er gekozen voor een familielid dat al
wat verder van de directe familie afstaat, dan gaat het in mindere mate mis,
namelijk in minder dan een kwart van de gevallen. Dat percentage zakt nog verder
naar tien procent als er een professional als executeur is benoemd.

Wilt
u meer weten over de rol van een executeur in uw testament? Bel ons voor het
maken van afspraak.